Skip to content

Gå med oss i vårt mål!

Tillsammans sätter vi stopp för hål i tänderna

Just nu vinner tandproblemen

Minst 3 av 5 barn har hål i tänderna

Problem med munhälsan är världens mest spridda sjukdom

Tandvärk är den största orsaken till att barn missar skolan

HUR KAN DU HJÄLPA TILL ATT BEKÄMPA PROBLEM MED MUNHÄLSAN?

Det enklaste sättet att bekämpa problem med munhälsan är att borsta tänderna två gånger om dagen.

Tandborstning två gånger om dagen med en fluortandkräm kan minska problem med munhälsan med upp till 50 %.

Att lära barn det från att de är små hjälper till att bygga upp bra tandborstningsvanor för resten av livet.

Det här gör Pepsodent för att bidra

Skolprogram
och gratis tandläkarbesök

Pepsodent har varit ute på uppdrag för att sprida bra tandborstningsvanor i mer än 25 år.

I varumärkets munhälsoaktiviteter ingår skolprogram, gratis tandläkarkontroller och samhällsprogram som når mer än 5 miljoner människor varje år.

Följ med på äventyr med
Lilla borsten och Stora borsten!

Borsta, spela och lär dig med vår interaktiva tandborstassistent. Den här unika familjeaktiviteten använder en Facebook chatbot för att uppmuntra tandborstning på kvällen och få det till en kul aktivitet!

FDI Logo

FDI World Dental Federation är den största medlemsbaserade tandläkarorganisationen i världen. Den fungerar som huvudorganisationen för över 1 miljon tandläkare , utvecklar hälsopolicy och löpande utbildningsprogram och talar som en gemensam, internatinlell röst för tandläkarbranschen  i globala tandhälsokampanjer.

Unilever och FDI började samarbeta 2005 och har under tiden tagit viktiga steg mot målet att mätbart förbättra munhälsan för både vuxna och barn i hela världen med hjälp av munhälsokampanjer och utbildningsprogram. Dessa program har ambitionen att etablera tandborstvarnor på lång sikt och har bevisligen ökat frekvensen för tandborstning med 50 %.

MÄNNISKOR HAR NÅTTS

HÄR HAR VI GJORT SKILLNAD:

VILKA VI HAR HJÄLPT MED VÅRT SKOLPROGRAM: