Skip to content
Recycled tubes

Miljömål

people holding the planet earth

Pepsodents åtagande

Vi på Pepsodent bryr oss om vår planet. Därför har vi satt upp ambitiösa mål för vår användning av plast. Senast 20251 åtar vi oss att:

  • Endast producera återvinningsbara, återanvändningsbara eller komposterbara plastförpackningar.
  • Minska användningen av nytillverkad plast i våra förpackningar med en tredjedel.
  • Samarbeta med regeringar, ideella organisationer och lokalsamhällen för att förbättra infrastrukturen för återvinning.

Men detta är bara början på vår resa – vårt team arbetar för att ytterligare minska vår miljöpåverkan.

Den nuvarande situationen i Sverige

I Sverige kastas idag miljontals tandkrämstuber varje år. Detta beror på att de flesta tandkrämstuber hittills inte har tillverkats av återvinningsbara material.

Som en av de ledande aktörerna inom tandvårdsbranschen i Sverige visste vi att vi var tvungna att intensifiera våra insatser. Vi vill påverka vårt samhälle och vår miljö positivt med en bestående effekt som gynnar kommande generationer.

pile of toothpaste tubes
Prodent tube

Vår lösning: en ny återvinningsbar tub

Insikten om hur allvarliga miljöproblemen är fick oss att tänka om när det gäller materialet som används i våra tuber.

Därför har vi utvecklat en återvinningsbar tandkrämstub som vi steg för steg började övergå till under 2020. Denna tub kommer sedan successivt att börja användas i resten av våra produktserier fram till år 2025.

Förändringen innebär att miljontals tuber i Sverige årligen kommer att bli återvinningsbara fram till år 2025.

hand holding toothpaste tube

Varför delar vi med oss av vår teknologi med våra konkurrenter? 

Genom att dela med oss av vår teknologi vill vi påbörja en global övergång till återvinningsbara tandkrämstuber. För oss är slutmålet att alla tuber som används som produktförpackningar världen över ska återvinnas, inte bara tandkrämstuberna.

tube in recycling bin

Hur återvinner jag den här tuben?

Ta bort korken, kläm ut så mycket tandkräm du bara kan och lägg tuben i återvinningsbehållaren. De nya tuberna är nu tillverkade av högdensitetspolyetenplast (HDPE) – samma material som används i de flesta schampo-, tvättmedels- och hudvårdsflaskor – och kan därmed kasseras i den vanliga plaståtervinningen.

toothpaste tubes

Vad består tuben av?

I den nya tuben används ett laminat som är tunnare (eller har samma tjocklek beroende på tubens storlek) jämfört med det tidigare. Vår övergång till återvinningsbar plast innebär med andra ord att vi totalt sett använder mindre plast, samtidigt som tuberna blir mjukare och innehållet lättare att klämma ut.

Vissa av våra tuber innehåller ett inre barriärskiktet av aluminium (ABL) som vanligtvis används i tandkrämstublaminat och vi håller på att ersätta det med ett återvinningsbart plastlager (PBL). Detta påverkar varken produktens kvalitet eller säkerhet.

Vi har även påbörjat en resa i syfte att börja använda återvunnen plast i våra tuber. Läs mer på detta på: Till år 2025 kommer vår användning av nytillverkad plast ha minskat avsevärt

Prodent tube

Vilka Pepsodent-produkter kan återvinnas?

Många av våra tandkrämstuber är redan återvinningsbara. Se återvinningsinstruktionerna på baksidan av förpackningen. Senast år 2025 kommer alla våra Pepsodent-tuber att vara återvinningsbara. Självklart är alla våra munsköljflaskor redan återvinningsbara.

People recycling

Till år 2025 kommer vår användning av nytillverkad plast ha minskat avsevärt

På Pepsodent strävar vi efter att minska mängden nytillverkad plast som används i våra förpackningar. Våra munsköljflaskor tillverkas av 100 % återvunnen plast. Nu har vi dessutom börjat ersätta nytillverkad plast med återvunnen plast i våra tuber: om du ser små vita märken på tubens yta vet du att det är för ett gott ändamål: det betyder nämligen att tuben innehåller återvunnen plast. Vårt expertteam inom forskning och utveckling undersöker olika sätt att ersätta nytillverkad plast med återvunnen plast i våra tuber i framtiden.

Vi tar även bort plastfönstret från våra White Now-kartonger, vilket gör att vi eliminerar användningen av nytillverkad plast och dessutom förenklar återvinningen.

Detta är exempel på Pepsodent-produkter som redan innehåller återvunnen plast: Pepsodent Superfluor 75 ml, Pepsodent Superfluor 125 ml, Pepsodent Xylitol 75 ml, Pepsodent Xylitol 125 ml, men självklart utökar vi ständigt sortimentet.

Detta är bara början på vår resa för att bidra till en renare värld. Vi vet att det kvarstår massor att göra. Vi har som plan att alla våra tuber ska vara återvinningsbara men även tillverkade av återvunnen plast. Detta kommer att hjälpa oss i vårt mål att till senast år 2025 minska vår användning av nytillverkad plast med en tredjedel, att endast producera återvinningsbara, återanvändbara eller komposterbara plastförpackningar, och att samla in mer plast än vi säljer.

Övriga frågor?

Vi har åtagit oss att se till att alla våra tuber är återvinningsbara senast år 2025. Övergången tar tid och det är därför vissa av våra tuber ännu inte är återvinningsbara. Vi gör allt vi kan för att övergången ska gå så snabbt som möjligt.

På grund av sin utformning och storlek har tandkrämstuber hittills varit svåra att återvinna. Tuberna kan ha innehållit aluminiumskikt som skyddar produkten, men som samtidigt gör tuben omöjlig att återvinna i det vanliga återvinningssystemet.

Efter fyra års forskning och utveckling är vi stolta över att ha lanserat vår nya återvinningsbara tub som kan kasseras i den vanliga plaståtervinningen. En positiv förändring för miljön som inte påverkar tandkrämens kvalitet eller prestanda.

Så länge plast återvinns, används och kasseras på ett ansvarsfullt sätt är det ett värdefullt material som är viktigt för att över tid bevara kvaliteten hos en produkt och göra den enkel att använda.

Våra återvinningsbara tuber är tillverkade av högdensitetspolyetenplast (HDPE). Det är en av de lättast återvinningsbara plasterna på marknaden. Den kan omvandlas och återanvändas i många andra produkter och förpackningar. Denna innovation kan ge nytt liv åt miljontals tuber i Sverige varje år.

Med det sagt är det här är bara början på vår resa för att bidra till en renare värld. Vi vet att det fortfarande finns mycket mer att göra och vårt team arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan.

Nej, vi har inte kompromissat med smaken, doften eller kvaliteten på våra tandkrämer. Den enda märkbara förändringen är själva tuben – materialet är mjukare och smidigare.

I Sverige kommer miljontals tandkrämstuber att bli återvinningsbara till år 2025. Det är en avsevärd mängd plast.

Den återvunna plasten som används i våra munsköljflaskor och tuber kommer från livsmedelsförpackningar (huvudsakligen mjölk- och juiceflaskor till tuber och flaskor för andra drycker till munsköljflaskorna). Denna plast samlas sedan in, sorteras, rengörs och bearbetas för säker återanvändning i nya förpackningar. I grunden ger vi den här plasten nytt liv istället för att använda nytillverkad plast.

Återvinningsbar plast är en typ av plast som kan bearbetas och återanvändas för tillverkning av andra förpackningar. Den skiljer sig från icke-återvinningsbar plast som när den väl har använts endast kan kasseras eller energiåtervinnas (linjär ekonomi).

Återvunnen plast tillverkas av material som tidigare har använts i andra förpackningar och som sedan har samlats in och bearbetats för återanvändning i nya förpackningar (t.ex. flaskor). Den kan återvinnas igen (cirkulär ekonomi).

Pepsodent har åtagit sig att minska sin användning av nytillverkad plast med en tredjedel fram till år 2025. Vi håller på att ersätta så mycket nytillverkad plast som möjligt med återvunnen plast (PCR) i våra tuber. På så sätt anser vi att vi med nuvarande teknik kommer att kunna ersätta cirka 20 % av tubens plast till återvunnen plast utan att det påverkar produktkvaliteten. Vi arbetar ständigt för att hitta nya sätt att förbättra denna teknik och förväntar oss därför att kunna öka siffran ytterligare inom kort.

Vår återvunna plast (PCR) är säker att använda och tillverkas av livsmedelsförpackningar av högdensitetspolyeten (HDPE) (huvudsakligen mjölk- och juiceflaskor). Återvunnen plast är ännu inte ett lättillgängligt material. Dessutom är teknologin för bearbetning något av en utmaning eftersom plasten måste ha specifika egenskaper för att kunna användas i tandkrämstuber.

HDPE: en typ av plast med specifika mekaniska egenskaper utvalda för förpackningsändamål.

Alla Unilevers munvårdsprodukter är utformade i enlighet med EU:s regler och genomgår en noggrann säkerhetsbedömning före lansering. Den återvunna plasten är tillverkad av livsmedelsförpackningar av högdensitetspolyeten (HDPE) (huvudsakligen mjölk- och juiceflaskor) och har bekräftats vara säker för användning i tandkrämstuber.

HDPE: en typ av plast med specifika mekaniska egenskaper utvalda för förpackningsändamål.

Användningen av återvunnen plast i tuber är något av en utmaning eftersom dess egenskaper kan variera något. Detta innebär att tubens yta inte alltid är helt slät, vilket kan inverka på tryckprocessen. Det påverkar överhuvudtaget inte produktens säkerhet eller övergripande funktionalitet. Vår främsta prioritet är att minska användningen av ny plast, snarare än att måna om eventuella skönhetsdefekter på förpackningen.

Ja, flaskor och tuber som innehåller återvunnen plast kan återvinnas, och plasten detta genererar kan i sin tur användas för tillverkning av nya förpackningar (som tvättmedelsflaskor).